Рила Солюшънс ЕАД
София www.rila.bg

Рила Солюшънс ЕАД е водеща консултантска фирма с богат опит в проектирането, разработката и внедряването на информационни системи. От създаването си през 1998 год. до днес Рила успешно е разработила проекти за повече от 80 клиенти не само в България, а  и в Европа и САЩ.

Zaplatomer.bg