СКПОК Родина
София

СКПОК "Родина" е създадена на 21.10.1997 г. като акционерно дружество с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване и притежава лиценз №4 от 03.10.2000 г. Компанията е регистрирала и управлява три пенсионни фонда: Доброволен Спестовно Кооперативен Пенсионно Осигурителен Фонд “Родина”, Професионален Спестовно Кооперативен Пенсионно Осигурителен Фонд “родина” и Универсален Спестовно Кооперативен Пенсионно Осигурителен Фонд “Родина” и вече четири години успешно работи в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.

Нашите акционери са авторитетни и сигурни институции:
· Банка ДСК;
· Българо Американски Инвестиционен Фонд;
· Централен Кооперативен Съюз;

СКПОК "Родина" е една изключително динамично развиващата се пенсионна компания. За миналата година управляваните активи се увеличиха над 8 пъти, а броят на осигурените лица нарастна с над 7 000 души.
През последните две години създадохме и развихме широка мрежа от офиси и представителства в цялата страна, с което да можем максимално да улесним всички, които се осигуриха или искат да се осигурят при нас.

Парите на нашите членове се управляват с помощта на най-стабилните и успешни банки – Банка.ДСК, Булбанк и Българо Американска Кредитна Банка, а инвестициите се извършват чрез най-добрите в бранша - ИНГ Банк, Райфайзенбанк, БНП Париба и Общинска банка.

Наша политика е да инвестираме в инструменти с висока сигурност и нисък валутен риск. На всеки три месеца ние разпределяме реализираната доходност по индивидуалните партиди, а също така и актуализираме размера на получаваните пенсии.

СКПОК “Родина” се гордее със своя силен управленски екип с богат професионален опит в областта на финансите и на социалното осигуряване.

Careerdays.bg