Некском България EАД
София www.nexcom.bg 50 - 300 служителя

Некском - България EАД

Некском-България ЕАД е водещ телеком на българския далекосъобщителен пазар, предлагащ широк кръг комуникационни решения за корпоративни и индивидуални клиенти – високоскоростен интернет, фиксиран телефон, бизнес услуги за пренос на данни и др. Компанията е създадена през 1998 г. със 100% участие на американската Nexcom Telecommunications LLC и разполага с  национална мрежа за пренос на глас и данни и 20 офиса на територията на страната. Тя използва технологии, производствен опит и оборудване от водещи компании (Alvarion, Cisco Systems) и си  партнира  със световно известни доставчици на телекомуникационни услуги като France Telecom, KPM, IDT и много други.

Некском-България ЕАД първа стартира търговско предлагане на WiMAX услуги – високоскоростен интернет, фиксирана телефонна услуга, наети линии, виртуални частни мрежи и MAN свързаност, както в рамките на градовете, така и между тях. Компанията продължава с бързи темпове да изгражда национална WiMAX мрежа и има за цел да предложи достъпни и надеждни услуги на всички потребители на интернет и телефон в страната.

Предимства и силни страни

Некском-България ЕАД има богата 10-годишна корпоративна история, датираща от 1998 г. Компанията е постигнала забележителни успехи и притежава солиден опит в предлагането на телекомуникационни услуги. Като телеком, който винаги се стреми да отговори на високите изисквания на своите клиенти и да следва новите тенденции при обслужването им, Некском непрекъснато усъвършенства постигнатото, като предлага повече стойност, ползи и нововъведения. Компанията има иновативно мислене и от самото си създаване е била пионер в дейността си. Тя първа внедрява най-новите технологии (VoIP и WiMAX) и предлага най-съвременните услуги на телекомуникационния пазарНекском вече има изградена собствена национална WiMAX мрежа в над 30 населени места и покрива над 50% от населението на страната. Компанията има точки на присъствие със свои офиси в 20 града в България и 16 @ЛО телефонни кабини в цялата страна. В края на 2007г. Некском привлича Intel Capital и MCI Management като основни инвеститори и партньори в компанията.

Предлагани услуги
 
WiMax
Потребителите на WiMAX интернет получават високоскоростен безжичен достъп до световната мрежа посредством националното WiMAX покритие на Некском, което гарантира качеството и сигурността на услугата. Услугата се предлага самостоятелно или в пакет с фиксиран телефон от Некском, в зависимост от предпочитанията на клиента.
    
Телефон    
Гласова услуга, която позволява независимост от традиционния оператор и пълна замяна на съществуващия абонатен пост с нов телефонен номер от Некском. Позволява приемане на телефонни разговори и извършване на обаждания към всички дестинации в страната и чужбина.
 
10-10
Телефонна услуга на Неском за международни и междуселищни разговори, която позволява на потребителите да извършват изходящи повиквания към най-желаните дестинации в страната и чужбина, на най-ниските цени, от стария си стационарен телефон и  без да сменят телефонния си номер.

Business Link     
Високоскоростен интернет по собствена мрежа за корпоративни клиенти, с гарантиран капацитет и скорост. Business Link интернет е подходящо и ценово-конкурентно решение за средни и големи бизнес клиенти, компании с интензивно едновременно използване на интернет ресурсите, клиенти с множество офиси и др.

MAN/VPN    
Услуги за пренос на данни за корпоративни клиенти - наети линии, MAN услуги и виртуални частни мрежи. Чрез тях се осигурява свързаност между обекти в рамките на града или между различни населени места.

Видео - наблюдение    
Услугата предоставя възможност за извършване на видеонаблюдение в реално време. Подходящо решение e за охрана, непрекъснат контрол над търговски и строителни обекти, наблюдение на места, където няма изградена наземна инфраструктура.

SMS услуга     
Услугата дава възможност за известяване при on-line плащане, напомняне за настъпващи събития, регулиране на достъпа до on-line ресурси или защита от зловредни действия от трети лица.

IP PBX
    
Услугата Виртуална телефонна централа предоставя пълната функционалност на стандартната телефонна централа, като същевремнно отговаря на специфичните комуникационни нужди на всяка организация със своята адаптивност, надеждност и големи възможности.

@ло
Кабини в гр. София и цялата страна за телефонни разговори до всички национални и международни направления;

Служителите

В Некском работят 230 висококвалифицирани специалисти. Най-ценният капитал за Некском са служителите и затова ние се стремим да привлечем и задържим най-талантливите и амбициозни млади хора, които имат желание да се развиват в областта на телекомуникациите. Некском  продължава да се разраства и да набира нови хора във връзка с плановете за стартиране на нови услуги и разширяването предмета на дейност на компанията.
 
Дъщерни компании

Hermes Phone
Хермес предлага предплатена телефонна услуга за разговори от САЩ и Великобритания към България на преферeнциални тарифи.
     
EyeBill Interactive Solutions съвместно с фирма Сирма АИ АД предлагат:

• разработка и продажба на   специализирани телеком билинг  решения;
• EyeBill Multi-Services Billing Platform поддържа всички процеси по отчитане, фактуриране и поддръжка на клиенти в реално време.

Zaplatomer.bg