Каква част от работния ви ден преминава действително в работа?

 • Отговори
  Брой
 • Повече от 90 %.
  103
  32,19 %
 • 75 до 90 %.
  89
  27,81 %
 • 50 до 75 %.
  49
  15,31 %
 • 25 до 50 %.
  30
  9,38 %
 • По-малко от 25 %.
  49
  15,31 %