Колко често използвате Интернет на работното си място?

 • Отговори
  Брой
 • Непрекъснато.
  132
  68,04 %
 • От време на време.
  37
  19,07 %
 • Много рядко.
  6
  3,09 %
 • Нямам достъп до Интернет.
  13
  6,70 %
 • Не ми е необходимо.
  6
  3,09 %