Очаквате ли да получите премия тази година?

 • Отговори
  Брой
 • Да.
  40
  31,25 %
 • Не.
  88
  68,75 %