От колко време сте на настоящата си работа?

 • Отговори
  Брой
 • По-малко от 1 година.
  128
  19,63 %
 • 1 до 3 години.
  211
  32,36 %
 • 4 до 7 години.
  111
  17,02 %
 • 8 до 15 години.
  59
  9,05 %
 • Повече от 15 години.
  22
  3,37 %
 • Безработен съм.
  121
  18,56 %