От колко време сте на настоящата си работа?

 • Отговори
  Брой
 • По-малко от 1 година.
  133
  19,82 %
 • 1 до 3 години.
  218
  32,49 %
 • 4 до 7 години.
  112
  16,69 %
 • 8 до 15 години.
  62
  9,24 %
 • Повече от 15 години.
  25
  3,73 %
 • Безработен съм.
  121
  18,03 %