Подлагали ли сте се на тест за оценка на професионалните ви качества?

 • Отговори
  Брой
 • Да.
  55
  16,98 %
 • Не.
  269
  83,02 %