Получихте ли очакваните от вас бонуси в края на 2009?

 • Отговори
  Брой
 • Да.
  166
  26,06 %
 • Да, но доста по-малки.
  64
  10,05 %
 • Не.
  265
  41,60 %
 • Очаквам да получа бонус в началото на 2010.
  142
  22,29 %