Прилагате ли Мотивационно писмо, когато кандидатствате?

 • Отговори
  Брой
 • Винаги.
  71
  20,64 %
 • Само, ако се изисква.
  222
  64,53 %
 • Никога.
  51
  14,83 %