Средно колко често сменяте работното си място?

 • Отговори
  Брой
 • Няколко пъти годишно.
  31
  9,90 %
 • Веднъж годишно.
  41
  13,10 %
 • Веднъж на няколко години (до 4).
  140
  44,73 %
 • Не съм я сменял/а повече от 4 години.
  101
  32,27 %