Кариерно консултиране за ученици и родителите им от JobTiger

Кариерно консултиране

Кариерното развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време, които съответното лице си избира.

В помощ на този процес се създава кариерното консултиране, което се е превърнало в академична и практическа дисциплина благодарение на професионалната ориентация - движение, създадено в отговор на огромен социален и демографски проблем от началото на XX век.

Под “консултиране” се разбира процесът, в рамките на който специализирано лице (кариерен консултант), предлага съдействие в съответствие с много ограничена методична рамка на друго лице (клиент), което получава тази помощ, за да може да вземе добри решения за професионалния си и личен живот.

За да улесни избора, планирането и постигането на мечтаната кариера на хората в България JobTiger предлага индивидуални и групови консултации по кариерно планиране и развитие:

Индивидуално кариерно консултиране

За кого е подходящо индивидуалното кариерно консултиране – за работещи, безработни, млади специалисти, студенти, ученици – за онези, които искат:

 • да разберат кои са най-подходящите за тях професии;
 • да открият най-добрите позиции и работодатели;
 • да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа;

или за хора, които вече са изминали част от професионалния си път, но искат:

 • да променят посоката, в която се реализират и развиват;
 • да добавят „вкус” и „аромат” към настоящото си положение;
 • да обогатят универсалните си уменията и знанията.

Странични ефекти от индивидуалното кариерно консултиране:

 • научавате и откривате себе си – вашите силни страни, области за развитие, индивидуални характеристики, ценности, желания и мечти;
 • научавате кои са вашите вътрешни водачи – онези (често скрити) неща, които определят изборите ни, нещата, които харесваме, нещата, към които се стремим и които ни вълнуват и изпълват живота ни със смисъл;
 • придобивате нови знания и умения за това как вземате решения;
 • научавате (чрез практикуване) умението да общувате и разбирате себе си; да сте уверени и спокойни в комуникацията си с работодатели.

Как се случва кариерното консултиране:

В индивидуални сесии с кариерен консултант

 • срещите могат да бъдат от 1 до 6, в които последователно се преминава през различните етапи от предварителното споразумение с клиента. Средна продължителност на срещите – 1,5 ч., като при необходимост се продължават без това да е за сметка на клиента;
 • процесът приключва, когато предварителният план е изпълнен и клиентът е доволен от постигнатите резултати.

Цени: 50,00 лв / сесия;

Групово кариерно консултиране

В отворени полудневни обучения в група „Какъв цвят е моята професия?”

Цели на семинара:

 • Всеки участник да открие най-подходящите за него сфери за професионалната реализация;
 • да си отговори на въпросите кои са силните му страни и кои са факторите, които го ограничават да постигне мечтите си;
 • да обмени опит с другите участници в групата;

Разглеждани теми:

 • Пазарът на труда в България;
 • Кой съм аз и защо си заслужава да бъда нает;
 • Подготовка на актуално портфолио – автобиография и мотивационно писмо;
 • Стратегии за търсене на работа и план за действие;
 • Най-често срещаните грешки и как да се предпазим от тях.

Продължителност: 4,5 часа.

Цени: 60,00 лв.

Кариерно консултиране за ученици и родителите им

Кариерно консултиране за ученици и родителите им от JobTiger

Как родителите могат да подкрепят децата си в избора на професия и подходящо образование?

По време на срещите се разглеждат ползите от кариерното консултиране за ученици (и родители), търсят се отговори на въпросите, които вълнуват всеки родител – „Каква професия е подходяща за моето дете?”, „Какво да учи”, „От къде да започне?”, „Как да сме полезни като родители в избора на професионален път на нашите деца?”.

Темите, които се разглеждат са:

 • Какво представлява кариерното консултиране?
 • Защо кариерното консултиране е подходящо за ученици?
 • Какви въпроси се разглеждат по време на срещите с консултанта?
 • Какво трябва да знаят родителите, за да подкрепят децата си в избора на професия и образование?
 • Пазара на труда – актуална информация и тенденции в развитието на професии.
 • Най-търсените професии и универсални умения.
 • Всички други въпроси, които присъстващите поставят.

Всеки родител може да доведе детето си (ученик в гимназия) или да дойде сам.

Цена за сесия за Кариерно консултиране: 50 лв.

За контакти:

JobTiger.bg
Т: 02 49 180 24
Е: gcdf@jobtiger.bg
GCDF сертификат

GCDF сертификат по кариерно консултиране

GCDF е програма за обучение на специалисти по човешки ресурси и мениджъри, чийто фокус е развитие на потенциала на отделния служител и на екипите като цяло.

Международната програма за подготовка на специалисти по кариерно развитие GCDF е създадена през 1997 г. от най-голямата институция в света, която разработва и въвежда сертификационни програми за консултанти – NBCC International.

GCDF e най-успешната програма на борда до момента. Призната е в над 40 държави в цял свят, сред които САЩ, Канада, Нова Зеландия, Япония, Румъния, Германия, Италия, Швейцария, България, Турция и др.

Програмата, по която се обучават и сертифицират кариерните консултанти в България от 2004 г. насам е част от международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator).

У нас програмата GCDF беше въведена, допълнена и адаптирана за различните групи клиенти (ученици, студенти, безработни, работещи) с помощта на USAID и екипа на JobTiger.bg.

В рамките на проекта бяха създадени кариерни центрове в почти всички университети в България и бяха обучени и сертифицирани специалисти по кариерно консултиране в тях. В момента в средното образование има над 800 сертифицирани кариерни консултанти, а в няколко университета в страната има и магистърски програми по кариерно консултиране.

Фокусът на програмата е развитието на умения и знания за оценка на потенциала, силните страни и областите за развитие на хората, както и умения за консултиране, коучинг, менторинг у обучаващите се.

Консултирането и подпомагането на развитието през целия живот са две универсални умения, които са приложими и в области като:

 • Подбор;
 • Създаване на модели за оценка на персонала;
 • Оценка на нуждите от обучение;
 • Разработване на програми за развитие – индивидуални и колективни;
 • Развитие на меки умения;
 • Разрешаване на конфликти;
 • Мотивиране на служители;
 • Управление на екип;
 • Даване и получаване на конструктивна обратна връзка;
 • Наблюдение и умения за контрол на процеса на развитие;
 • Тренинги и презентации пред групи;
 • Мениджмънт;
 • Пренасочване и освобождаване на служители;
 • Ориентиране на клиенти към подходяща професионална реализация и избор на професия / път за развитие.

Обучаващите се преживяват целия процес на консултиране и имат възможност да експериментират различни техники и инструменти, за да открият собствения си стил и начин на работа, който е най-подходящ за професионалните им цели.

Процесът на обучение включва много психологически методи и похвати, които са общодостъпни и лесно приложими в професионална среда, без това да изисква специална психологическа подготовка.

Методологията е разработена на базата на позитивната рефлексия (метод PAAR) и се обръща изцяло към силата, уменията и знанията на човек, без да пренебрегва дефицитите и възможностите за развитие.

В обхвата на програмата са включени следните теми:

 • Модул I. Теории на кариерното развитие
 • Модул II. Умения за процеса на подпомагане
 • Модул III. Инструменти и оценка в процеса на кариерно консултиране
 • Модул IV. Разработка на програми за кариерно развитие
 • Модул V. Определяне на цели и план за действие
 • Модул VI. Пазарът на труда в българия
 • Модул VІІ. Етични стандарти и норми на кариерното консултиране по света и в България

Формат на тренинга:

 • Предварителна самоподготовка, включваща запознаване с материали, решаване на казуси и упражнения. Целта е участниците да получат обратна връзка от водещите на тренинга, както и да уеднаквят нивото си преди присъственото обучение;
 • Присъствено обучение – практическо разиграване на етапите на кариерното консултиране в различни ситуации;
 • Работа с реален клиент (самоподготовка между двете присъствени срещи);
 • Супервизия на казусите на участниците (присъствено обучение).

Тренингът завършва с издаване на сертификат – български или международен.

Научете повече за GCDF сертификата и кариерното консултиране в България:

Международна програма за сертифициране на кариерни консултанти (GCDF)

Кариерните консултанти в JobTiger ще помагат на ученици в избора на професия

Кариерното консултиране и GCDF

Как да си намерите стаж и да стартирате кариерата си

Стажантските програми – как да изберем най-подходящата

Позитивната рефлексия в процеса на кариерното консултиране

Цена на тренинга:

 • 850, лв без ДДС (с издаване на сертификат от JobTiger.bg)
 • 980,00 лв без ДДС (с издаване на международен сертификат от NBCC International).

За информация и записване:

Надежда Ангелова
E: gcdf@jobtiger.bg
T: +359 2 4918 024
M: +359 888 379 386
Запиши се за кариерно консултиране