Форум "Национални дни на кариерата"
Издания на форума досега:
Плакат за 2012
2012
Плакат за 2011
2011
Плакат за 2010
2010
Плакат за 2009
2009
Плакат за 2008
2008
Плакат за 2007
2007
Плакат за 2006
2006
Плакат за 2005
2005
Плакат за 2004
2004


Цел на форумите "Национални дни на кариерата" е да се обединят усилията в откриване на нови възможности за професионална реализация на студенти и дипломирали се млади специалисти, както и да се подпомогнат работодателите в набирането на стажанти и персонал.

Приоритет на "Национални дни на кариерата" е и популяризирането на летните стажове за студенти, като форма на обучение и подготовка за бъдещите им професионални задължения, прилагайки придобитите знания в реална бизнес среда. Същевременно фирмите, наели стажанти, са улеснени в подбора на персонал, тъй като имат възможност да обучат и подготвят част от бъдещите си служители още от студентската скамейка.

Участници във форума са водещи български и международни компании - банки, консултантски фирми и предприятия, структури на държавната администрация, които имат добре развити стажантски програми, както и други партньори на организаторите.

В дните преди "Национални дни на кариерата" се провеждат срещи със студенти и млади специалисти, които да ги подготвят за участие във форума - написване на автобиография и мотивационно писмо, поведение по време на интервю и т.н.

"Национални дни на кариерата" е форумът, в който за десетата година от своето основаване и националните си мащаби прераства ежегодния форум "Кариери - Добра Кариера, Добър Живот", организиран от JobTiger. За организиране на форумите "Кариери" партньори на JobTiger през годините са били: програма "Българската мечта" на Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерство на икономиката и Министерство на транспорта и съобщенията.

ФОРУМИТЕ:

2012

|

2011

|

2010

|

2009

|

2008

|

2007

|

2006

|

2005

|

2004

|

2003

|

2002