Програма за провеждане в градовете

Вторник
21 Май 2002
СТЦ Интерпред
08:00 - 08:30 Настаняване и аранжиране на щандовете
08:30 - 09:00 Официално откриване
Министър Николай Василев
09:00 - 12:00 Интервюта, презентации и семинари
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 18:00 Интервюта, презентации и семинари
18:00 Закриване на деня
Сряда
22 Май 2002
СТЦ Интерпред
09:00 Откриване на деня
09:00 - 12:00 Интервюта, презентации и семинари
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 18:00 Интервюта, презентации и семинари
18:00 Закриване на Форума
Семинарна програма
Вторник, 21 май 2002
10:00 Бизнес клуб към СУ "Св. Климент Охридски".
Лектори: Александър Алексиев, Владислав Сланчев
Студентски Бизнес клуб: когато инициативата е в нас...
11:00 Български форум за бизнес лидери.
Лектор: Снежана Щонова
БФБЛ представя студентския консултантски проект “Бизнесът отвътре – как се прави кариера”
13:00Свилоза АД
14:00 Студентски консултантски център за кариера
Представяне на дейността на Студентски консултантски център за кариера
15:00 Procter & Gamble
Представяне на фирмата
Сряда, 22 май 2002
10:00 Cisco
Лектор: Стефан Станев
Cisco и кариера
11:00 911 БГ
Лектор: Явор Янков
Програма за управление на човешките ресурси
12:00Свилоза АД
13:00 Министерство на труда и социалната политика.
Лектор: Стефка Симеонова, Началник отдел “Трудово право” към МТСП
Права на работодателите по Кодекса на труда при набиране и освобождаване на работници и служители
14:00 Outward Bound
Лектор: Катюша Павлова
15:00 AIESEC България
Лектори: Павел Панов, Аделина Великова
Международни програми за професионални стажове