Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Министерство на икономиката
Град: София
 
Студенти от специалности: Право, Икономика, Стопанско управление, МИО, МО, Европейска интеграция, Информатика, Статистика
 
Назад