Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Министерство на труда и социалната политика
Град: София
 
Студенти от специалности: Право, Европейска интеграция, Икономика, Социални дейности
 
Назад