Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Национален център за информация и документация
Град: София
 
Студенти с профил: математика и информатика, ТУ - технология на машиностроенето, ХТИ - неорганична химия, СУ - биотехнология и генно инженерство, КБД - информационни технологии, бибилиотекознание
 
Назад