Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Стамбули (България) Лимитид ЕООД
Град: София
 
- специалисти по търговия
- специалисти по финанси и счетоводство
- специалисти по маркетинг
- специалисти по реклама и връзки с обществеността
- специалисти по текстил - производство на готови облекла и плетива
 
Назад