Information about Internship Positions
 
Employer: Стамбули (България) Лимитид ЕООД
Town: Sofia
 
- специалисти по търговия
- специалисти по финанси и счетоводство
- специалисти по маркетинг
- специалисти по реклама и връзки с обществеността
- специалисти по текстил - производство на готови облекла и плетива
 
Back