Програма за провеждане в градовете

Понеделник
14 Април 2003
СТЦ Интерпред
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране на щандовете
09:00 - 09:30 Официално откриване
Министър Николай Василев
09:30 - 12:00 Интервюта
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на деня
Вторник
15 Април 2003
СТЦ Интерпред
09:00 Откриване на деня
09:00 - 14:00 Интервюта, презентации и семинари
14:00 Закриване на Форума

Понеделник
16 Юни 2003
Фестивален и конгресен център
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране
09:00 - 09:30 Официално откриване
Заместник министър-председателя и Министър на икономиката Николай Василев
09:30 - 10:00 Кратки представяния на някои от фирмите - участници
10:00 - 12:00 Интервюта
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума
 
Семинарна програма
Понеделник, 14 април 2003
10:30 - 11:00AstraZeneca
11:00 - 12:00Umicore Med
13:00 - 14:00Квалификационен фонд
14:30 - 15:00 в-к "Капитал" - Екатерина Попова
Тема: "Капитал Кариери" - най-добрият помощник за професионално развитие
15:00 - 16:00Bulgarian Retail Services
16:00 - 17:00 Програма "УСТОИ" - микрокредитиране
Тема: УСТОИ - Микрокредитиране
Вторник, 15 април 2003
10:30 - 11:30Торнадо Системс ЕООД