Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: EPIQ Electronic Assembly Ltd.
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към студенти от следните университети и специалности:
- ТУ, МГУ, ЛТУ - инженерни специалности, електроника, всичко, свързано с електротехника и машиностроен (Германски и Английски факултет в ТУ са с предимство);
- СУ - физика, квантова механика;
- УНСС, Стопански факултет на СУ, др.икономически университети - икономически специалности: МИО.
Необходими документи:
- Мотивационно писмо, автобиография, снимка.
Подробности за позициите може да намерите в JobTiger!
 
Назад