Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Българо-американска кредитна банка
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към хора, желаещи да работят в следните области:
- икономика, бизнес администрация, кредитиране, работа с клиенти, счетоводство;
- право;
- системно администриране.
Естество на работата: на пълно работно време.
Изисквания:
Задължително условие: английски - отлично владеене.
Системен администратор:
- предимство е предишен опит;
Икономически специалности:
- успех над 5.50, с интереси към Финансов анализ;
- 3-и, 4-и курс с интерси към банкирането на дребно;
Необходими документи:
- Автобиография на английски език, мотивационно писмо, снимка.
 
Назад