Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Торнадо Системс ЕООД
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към студенти от следните университети и специалности:
- Технически Университет;
- Икономически Университети;
- СУ Стопански факултет.
 
Назад