Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: ЕЛЕКТРОСТАРТ АД
Град: София
 
Необходим персонал за следните длъжности:

1. “Изпитател” в Дирекция по качество /отдел изпитвателна лаборатория/, завършена специалност електроинженер, желателно е да има завършен и електротехникум.

2. “Специалист Система за управление на качеството” в Дирекция по качество, специализация “система за управление на качеството ISO 9001:2000”.

3.”Конструктор нови изделия” в Дирекция технологии и иновации, завършена специалност електротехника или електроника.

4.”Специалист информационно обслужване” в Дирекция административно информационно обслужване”, специалност информационни технологии.

5.”Счетоводител” в Дирекция финанси и отчетност”, специалност Счетоводство и контрол.
 
Назад