Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: ОВЕРГАЗ Инк. АД
Град: София, Варна
 
Имаме желание да се запознаем с кандидатурите преди всичко на млади специалисти в областта на инженерните науки и счетоводството в специалностите Счетоводство и контрол, Финанси, Планиране, Маркетинг и мениджмънт, ПР и реклама, Геодезия и маркшайдерство, Топлотехника, Сондиране и добив на нефт и газ, Управление на човешките ресурси, Икономика, Банки и банково дело.

Бихме искали да предложим на подходящите кандидати места както в стажантската програма на ОВЕРГАЗ, така и трудови договори за назначаване на подходящи позиции.
 
Назад