Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Steelmet / Stomana Industry
Град: София
 
Име на фирмата: ”Стилмет” АД

Бранш: Цветна металургия

Предмет на дейност: Производство на алуминиеви профили

Градове в които фирмата има представителства: София, Варна, Пловдив, Благоевград, Бургас, Одеса, Москва

Брой служители/процент млади служители: 292 / 76% млади служители

Специалности, към които фирмата проявява интерес:
Машинни инженери
Металурзи пластична деформация на металите
Инженер-химици
Електро инженери


Възможност за провеждане на стаж: Да

Допълнителни изисквания към кандидатите: Английски език и компютърна грамотност

Адрес за контакти:
София 1220
Бул.“Илиянци” 119, пк.105
Тел.: 02/ 92 19 111
Факс: 02/ 92 19 163
e-mail: pivanova@steelmetbg.vionet.gr


Лице за контакти:
Г-ца Петя Иванова

Интернет адрес: http://www.steelmet.bg


Име на фирмата: Стомана Индъстри АД

Бранш: Индустрия, Металургия

Предмет на дейност: Производство и търговия със стоманени изделия

Градове, в които фирмата има представителства: Перник

Брой служители /процент млади служители: 1500 /15 % до 33 годишна възраст/

Специалности, към които фирмата проявява интерес:
Автоматизация на индустрията
Машинен инженер
Инженери – металурзи
ПГС инженери
Електро-инженери

Възможност за провеждане на стаж: Стаж – 2 месеца в годината
Инженери - Автоматизация на индустрията
Машинни инженери
Инженери – металурзи
ПГС инженери
Електро-инженери


Целогодишни практики
Инженери - Автоматизация на индустрията
Машинни инженери
Инженери – металурзи
ПГС инженери
Електро-инженери


Допълнителни изисквания към кандидатите: Английски език и компютърна грамотност

Адрес за контакти:
Перник 2304
Ул. Владайско въстание 1
Тел.: 076/68 12 19; 076/68 12 20
Факс: 076/68 19 52
ел. поща: hr@stomana.bg


Лице за контакти: г-жа Валерия Видинлиева

Интернет адрес: http://www.stomana.bg
 
Назад