Information about Internship Positions
 
Employer: "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД
Town: Varna
 
Профил на търсените кандидати:
1. Инженери
2. Инженер- химици
3. Икономисти
4. Кандидати с опит в ръководенето и организирането на хора

Изисквания кък кандидатите:
 завършено подходящо образование
 желание за обучение/ развитие
 мотивация за дългосросрочно професионално развитие
 владеене на английски език- предимство
 
Back