Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Фикосота ООД
Град: София, Варна
 
Ние предлагаме участие в стажантски програми за завършилите бакалавърска и магистърска степен с наставничество от най-добрите мениджъри и специалисти на компанията по съответните направления:

1. По специалности:
· финанси и икономика
· технология на машиностроенето
· електротехника и КИПиА
· логистика
· управление на качеството
Продължителност от 1 до 3 месеца.
Добри финансови условия.

Предлагаме Ви динамична и увлекателна работа и възможност за творческа изява в голяма българска фирма.
 
Назад