Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Комисия за регулиране на съобщенията
Град: София
 
Фирмата проявява интерес към студенти от следните университети и специалности:

Технически университет
1. Радиокомуникационна техника и технологии
2. Tелекомуникационна техника и технологии

УНСС
1. Маркетинг и мениджмънт
2. Счетоводство и контрол
3. Финанси

Допълнителни изисквания към кандидатите:
- Завършили бакалаварска степен и/или студенти в магистърски програми
 
Назад