Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Unimasters Logistics Group
Град: София
 
Работа при нас

Отворени позиции:
Спедитор
Отговорности:
- организиране и управление на цялостния процес на транспорта от приемане на стоката до предаването й на крайния клиент;
- следене на пратките и уведомяване на клиента за местонахождението на товара във всеки момент;
- офериране на цени;
- оперативна обработка на пратките,
- изготвяне на справки и доклади;
- Контакти с активни и потенциални клиенти, агенти и партньори;
- Осигуряване на нормално протичане на документооборота по сделките.

Митнически агент
Отговорности:
- Представлява фирмата и клиентите й пред митническите органи;
- Осъществява контрол върху коректността на данните в митническите декларациии и документи по вноса/износа;
- Следи за промени в митническите процедури, закона за митниците и т.н.

Възможности за работа:

Специалист Логистика
Отговорности:
- поддържане на база данни за клиенти;
- приемане на заявки за движение на камиони;
- офериране на цени;
- фактуриране на транспортната услуга ;
- контрол да коректността на експортните документи;
- митническо оформяне;
- изготвяне на доклади и справки;
- Контакти с активни и потенциални клиенти, агенти и партньори.

Специалисти Маркетинг и Търговски представители за страната
Отговорности:
- Идентифициране на потенциални клиенти с цел предлагане на сервизите на фирмата;
- Установяване на контакт с тях и предлагане на услугите на фирмата в областта на транспорта и логистиката;
- Договаряне на условия за извършване на услугите;
- Изготвяне на оферта;
- Поддържане на контакти с активни клиенти.
 
Назад