Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Кавен Ирадис ООД
Град: София, Пловдив, Варна
 
Вакантни позиции към настоящия момент:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ РЕГИОН СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ПЛЕВЕН

Изискванията за позицията:
- Отлични комуникативни способности, инициативност, умения за разрешаване на проблеми, за ефективна работа в екип;
- Шофьорска книжка кат.Б;
- Възможност за работа под напрежение и ежедневни пътувания в поверения му регион.

Задължения:
- Извършва продажба на продуктите в поверения регион;
- Участва в изпълнението на търговски инициативи;
- Идентифицира нови възможности в района си и препоръчва решения за повишаване на ефективността.

Предлагани условия:
- Отлично възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
- Интересна и динамична работа;
- Възможност за професионална реализация във водеща дистрибуторска компания;
- Обучение, според стандартите на компанията.


ПРОМОТЬОР ЗА СОФИЯ

Изисквания:
- Много добри комуникативни умения;
- Способност за анализ на ситуациите и за разрешаване на проблеми;
- Способност за работа под напрежение;
- Минимум средно образование.

Задължения за позицията:
- Прави промоции на продуктите на Procter&Gamble;
- Oсъществява контакт с клиенти;
- Мърчандайзинг на продуктите;
- Съставяне на отчети за проведените промоции;
- Ценови проучвания в определени дни от месеца.

Предлагани условия:
- Отлично възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
- Интересна и динамична работа;
- Обучение, според стандартите на компанията.


РЕКЛАМЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Изискванията ни към кандитатите са :
- Много добри комуникативни умения;
- Способност за анализ на ситуациите и за разрешаване на проблеми;
- Способност за работа под напрежение;
- Минимум средно образование;
- Владеене на английски език е предимство.

Задължения:
- Раздава рекламни подаръци на закупилите промоционални пакети на Procter&Gamble;
- Консултира клиентите за течащите в момента промоции;
- Изготвя отчети за проведените промоции.

Това, което предлагаме е…

- Работа на смени - 7 часов работен ден;
- Трудов договор;
- Осигуровки върху реална работна заплата;
- Обучение;
- Добро заплащане.


СУПЕРВАЙЗОР ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ДИВИЗИЯ SC JOHNSON WAX СОФИЯ

Изисквания за позицията:
- Управленски умения;
- Комуникативни способности;
- Инициативност и иновативност;
- Анализаторски и умения за планиране;
- Отлични комуникативни способности;
- Висше образование.

Естество на работата:
- Ръководи екипа от Търговски Представители при изпълнение на месечните търговски цели, съпоставя постигнатите резултати спрямо целите;
- Осигурява ефективно и целенасочено провеждане на промоции и инициативи и изготвя оценъчни доклади.

Предлагани условия:
- Отлично възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
- Интересна и динамична работа;
- Възможност за професионална реализация във водеща дистрибуторска компания;
- Обучение, според стандартите на компанията.
 
Назад