Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Хеброс Банк
Град: София, Пловдив, Варна
 
Хеброс Банк търси стажанти за следните управления:

1. Управление Вътрешен одит
2. Управление Човешки Ресурси
3. Управление Банкиране на дребно
4. Управление Корпоративно Банкиране
5. Управление Кредитен Контрол и Управление на риска
6. Управление парични и капиталови пазари и финансови институции
7. Управление Финансово-счетоводно
8. Управление Информационни технологии
9. Управление Обслужване на бизнес дейността.
 
Назад