Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Пристанищен комплекс - Русе ЕАД
Град: Велико Търново
 
“Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД има над 400 служители, работещи в пристанища – Русе – Изток, Русе - Запад, Русе – Център, Свищов, Сомовит, Тутракан и пътническото в Силистра. Нашият персонал включва специалисти от широк кръг професионални сфери – икономисти, юристи, инженери, морски лица (капитани и корабен персонал), технически специалисти и пристанищни работници.

Предлагани възможности за стажанти:

Дружеството би могло да предложи на завършващи студенти и млади специалисти да придобият професионален опит в реална работна среда, както и възможност за разработване на дипломна работа по реален проблем, свързан с работата на фирмата.

Възможностите за стаж са подходящи за специалисти в следните области:
- IT специалисти – програмиране, мрежи, Интернет;
- Икономисти – счетоводство и контрол, финанси, маркетинг и др.
- Инженери – електроинженери-силови машини, транспортни и товароподемни машини, машиностроене и др.

Срок на стажа – 3 месеца.

Заплащане: Стажът не е платен.

Допълнителни възможности:
- При добро представяне, по преценка на ръководството на фирмата стажантите могат да получат предложение за постъпване на работа.
- При липса на вакантна позиция в дадения момент стажантите ще бъдат включени в базата данни на отдел “Човешки ресурси” за попълване на бъдещи свободни позиции.
- По преценка на ръководството отличили се стажанти, допринесли за работата и развитието на дружеството ще получат сертификат, признаващ техния принос за дейността на фирмата, който да послужи като препоръка при бъдещо кандидатстване за работа, както и възможност за материално стимулиране.

Документи за кандидатстване: СV и мотивационно писмо.

За контакти: Албена Костадинова и Деница Матева
e-mail: pkfinance@elits.rousse.bg, portmarkt@elits.rousse.bg
тел.: 082/ 825-149
 
Назад