Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ" АД
Град: Велико Търново
 
През 2005 година са разкрити стажантски програми /за завършили минимум ІІІ-ти курс или семестриално/ за длъжностите:
- технолог по обработка на дървесината;
- конструктор на дървообработващи машини;
- лаборант-технолози.
Програмите са платени и дават възможност, при отлично представяне от Ваша страна, да продължите кариерата си в дружеството.

През 2005 година “Дървообработване-ВТ” АД предлага на младите високо квалифицирани специалисти работни места в следните области:
- дървообработване – от всички специалности на ЛТУ;
- машини и оборудване – за машинните специалности на ТУ;
- снабдяване с дървесина;
- продажби и маркетинг;
- финанси и счетоводство.


Работата в “Дървообработване-ВТ” АД е гаранция за отличен кариерен старт, професионализъм и висока квалификация.

Очакваме Вашите кандидатури на адреси:
5000 гр. ВеликоТърново, кв. Чолаковци
или гр. София, ул. “Мюнхен” 14

или на E-mail: dvt-vt@vali.bg
 
Назад