Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: "Девня Трейд" ООД
Град: Варна
 

Позиция 1 – Контрольор по качеството /лаборант/

Особености на позицията:
- Контрол на входяща суровина
- Отчети технологичен брак
- Отговорник склад суровина
- Изходящ контрол на готова продукция според БДС ISO 4427/37

Изисквания към стажанта-кандидат:
- Техническа специалност или специалност „Неорганична химия”
- Умения за работа с лабораторни уреди
- Владеене на английски език /писмен и говорим/ - средно ниво


Позиция 2 – Офис-сътрудник

Особености на позицията:
- Обработка на документация
- Водене на делова кореспонденция
- Координация на информацията между звената
- Поддържане на връзка с клиенти и партньори

Изисквания към стажанта-кандидат:
- Икономическа специалност
- Владеене на английски език /писмен и говорим/ - отлично ниво
- Много добра компютърна грамотност


Позиция 3 – проектанти

Особености на позицията:
- Промишлено проектиране
- Работа със специализиран софтуер

Изисквания към стажанта-кандидат:
- Студенти от ВИАС – София, ХТИ – София или Технически университети


Забележки:
- Продължителност на стажа за всички позиции – 3 до 6 месеца
- Възможност за постоянна работа след успешна проява на стажантите
 
Назад