Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: "Комекснет"ЕООД
Град: Варна
 

Ние търсим:

главен счетоводител висше обр.,стаж-2г
счетоводител висше СК,компютърна грaмотност.
търговски отдел-калкулация висше-техническо, комп.грамотност
търг.директор висше, компютърнаграмотност, 5г.стаж
счетоводители висше икономическо, 2г.стаж, Англ. и/или руски език
технолог в машиностроенето висше-техническо, 3г.стаж, Англ. и/или руски език
конструктори висше-техническо, 3г.стаж,Англ. и/или руски език
инженер за търговския Отдел висше-техническо образование
ел. инженер-технически конструктор висше-техническо образование
оперативен счетоводител висше,6-дневна работна седмица
строителни работници познания в строителството
оператори на дървообработваща машина мебелно оброзование 3г. стаж
монтажисти мебелно обр. 3г. стаж
пласьори мебелно обр. 3г. стаж
шприцьори мебелно обр. 3г. стаж
шлайфисти мебелно обр. 3г. стаж
ел. Монтажник ел. техническо образование
магазинер на склад техническо образование, компютърна грамотност
заварчик-стругар
кранисти Трудов стаж, работа на смени
фрезисти ЦПУ, стаж, работа на смени
металурзи висше"Цв.метали", Англ. език
икономисти висше, Англ. език + др.език, до 35г.
шлосер-инструменталчик ср. техн.обр., стаж 1г.
пресьор на цв. Метали ср. техн.обр., стаж 2г.
оператор механич. обработване средно техническо образование, 1г. стаж
работник за пресово производстов средно техническо образование
шивачки стаж-над 1 година
заварчик
 
Назад