Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Корабна Агенция Златна Котва Консулт ООД
Град: Пловдив, Велико Търново
 
Необходими са ни кадри, които да владеят английски език и като втори - френски или немски. Нивото за езиците да е добро. По възможност да са завършили езикова гимназия или да имат изкарани езикови курсове (за целта трявба да притежаватг сертификат). За да кандидатствате, моля носете си автобиография на англисйки език.
Друго необходимо условие е кандидатите да имат стаж най-малко 1 година на длъжността, за която искат да кандидатстват. Препоръките са задължителни.
 
Назад