Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: "Асарел-Медет"АД
Град: София
 
“С Т А Ж А Н Т С К А П Р О Г Р А М А – 2005”

Чрез Стажантската програма на “Асарел-Медет “АД през лятото на 2005 година се дава възможност и шанс на способни и мотивирани млади хора да се запознаят с фирмата, с нейната производствена дейност и работещите в нея. По този начин ще добият ценен практически опит и ще развият професионалните си умения.

В началото на програмата те ще се запознаят с “Асарел-Медет “АД, след което ще започнете техния стаж на определено работно място в основните цехове и ремонтни отдели на производството. До тях ще бъдат знаещи и можещи специалисти, които ще ги насочват и насърчават.

За времето на стажа ще им се предложи договор и ще ползуват всички социални придобивките, които ползуват работещите в дружеството.

В края на програмата, чрез обективна оценка на показаното от тях, отдел “Персонал” ще включи най-перспективните стажанти в активната си банка “Резервни кадри”, като потенциални бъдещи служители на “Асарел-Медет “АД, като на същите ще им бъде предложен и договор за стипендия.

За кого е предназначена програмата ?

 • Студенти от ІІІ и ІV курс на обучение по бакалавърска програма.

 • Студенти и дипломанти от магистърска програма.

Кандидатите за стажантската програма е необходимо да имат успех от последната изпитна сесия най-малко добър /4 / и да учат в следните висши учебни заведения и специалности :

ТУ-гр.София

1.ФАКУЛТЕТ ”АВТОМАТИКА “

 • Спец.“Автоматика, информационна и управляваща техника”

2. ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

 • Спец.”Електроенергетика и ел.обзавеждане”

3. ФАКУЛТЕТ “ЕНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН”

 • Спец.”Хидравлична и пневматична техника”

4.ФАКУЛТЕТ “ ТРАНСПОРТ”

 • Спец. “Транспортна техника и технологии”

5.ФАКУЛТЕТ “ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УПРАВЛЕНИЕ”

 • Спец. “ Компютърни системи и управление”

6.ФАКУЛТЕТ “ КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 • Спец. “Комуникационна техника и технологии”

МГУ” СВ.ИВАН РИЛСКИ”- гр.СОФИЯ

1.МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 • Спец. “Минерални технологии”

 • Спец. “Разработка на полезни изкопаеми”

2.МИННО-ЕЛЕКРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 • Спец. “Електроенергетика и ел.обзавеждане”

 • Спец. “Автоматика, информационни и управляваща техника”

 • Спец. “Минна техника и технологии”

СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - гр.СОФИЯ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Спец. “Психология”

 • Спец. “Социология”

НБУ- гр.СОФИЯ

 • Спец. „Социология –диагностика, прогностика и проектиране на организациите”

 • Спец. “Психология”

 • Спец. “Управление на ЧР”

Как се кандидатства?

Всички желаещи могат да изпратят молба, автобиография и мотивационно писмо на адрес:

  “АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД

  4500 гр.Панагюрище

  Отдел “Персонал”

  За програма “Стаж – 2005”

  или на e-mail:

  ignatova@asarel.com

  stancheva@asarel.com

Срок за подаване на документите е до 31. 05.2005 година.

ДИРЕКТОР “ЧР и АД”: инж.Ст.Цуцеков

 
Назад