Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: РОКА БЪЛГАРИЯ АД
Град: Варна
 
Стажантски позиции:

1. Инженери в цех "Санитарна керамика".
2. Икономисти в отдели "Човешки ресурси", "Счетоводство", "Продажби", "Логистика".
 
Назад