Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: КИРОВ АД
Град: София, Варна
 
Поради спецификата на нашата дейност, ние търсим хора за две основни позиции:

Търговски представители

Това са хората, които представят фирмата пред нашите корпоративни клиенти.

Те изграждат отношения с тези, които взимат решенията във фирмата клиент, в сътрудничество с тях анализират проблемите и намират правилното им решение, като го защитават за да се стигне до сключване на сделка, удовлетворяваща и двете страни. Отношенията с нашите клиенти са дългосрочни, базирани на доверие и професионализъм.

Нашите Търговски представители не само познават в детайли продуктите на “Киров”, те познават продуктите и производствените процеси на клиентите, умеят да работят с хора, умеят да събират и анализират информация, умеят да убеждават. Те са и инженери, и икономисти, и психолози, и политици.

Сервизни инженери

Това са хората, които гарантират безпроблемната експлоатация на нашите продукти.

Нашите сервизни екипи са част от глобалните системи за сервизна поддръжка на фирмите доставчици. Сервизните инженери преминават изчерпателно обучение, някои доставчици изискват и сертификация, и имат достъп до най-пълна и актуална информация чрез сервизните сайтове на доставчиците; като винаги могат да се консултират с техните инженери.

Нашите клиенти могат да разчитат на функциониране на нашите продукти, а при проблем в експлоатацията и на реакция на нашите сервизни екипи, покриващи високите стандарти на нашите доставчици.

 
Назад