Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Fresh Up Cosmetics Ltd.
Град: Варна
 
По време на Кариери 2005, Fresh Up Cosmetics би искала да осъществим възможно повече срещи със завършващи висшето си образование млади хора, които евентуално да бъдат назначени на длъжността „Продуктов мениджър” за една или повече от продуктовите линии на фирмата.

Ще се надяваме на нашата маса да седнат хора с трайно намерение да живеят и работят във Варна, със завършено висше образование (икономическо, може и техническо), с много добър среден успех от следване, със силна вътрешна мотивация да се усъвършенстват и учат. Отслужили, ако става дума за мъже. С добра езикова подготовка по английски, а всеки допълнителен език е добро предимство.
 
Назад