Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Хигия АД
Град: София
 
Специалист “Логистика”

Изисквания:

 • Трети или четвърти курс студенти по икономическа специалност;

 • Желание за работа в силно конкурентна среда;

 • Добри комуникативни умения;

 • Много добра компютърна грамотност;

 • Отличен английски език;

 • Друг чужд език е предимство.

Задължения:

 • Анализира пазара и прогнозира бъдещите продажби;

 • Осъществява контакти с български и чужди производители с цел доставка на лекарства;

 • Участва в търговски преговори;

 • Следи за поддържане на оптимално ниво на складови наличности.

Специалист “Реклама”

Задължения:

 • Отговаря за цялостното изготвяне на месечното списание “Реципе”- подбор на материали и интервюта; редактиране; подбор на доставчици (рекламни агенции, печатници, фотографи, информационни агенции);

 • Осъществява контакт с настоящи и потенциални рекламодатели. Взема информирано решение относно цените за рекламодатели в месечното списание. Съгласува офертите от доставчици с Изпълнителния Директор.

Изисквания:

 • 3-4 курс икономическа специалност, Журналистика, Връзки с обществеността, Българска филология.

Специалисти “Личен състав”

Задължения:

 • Грижи се за техническата подготовка на трудовите договори;

 • поддържа личните досиета на служителите;

 • отразява движението на служителите във фирмата.

Изисквания:

 • 3-4 курс икономическа специалност.

Търговски отдел

Изисквания:

 • 5 курс Медицина, Фармация.

Склад: експедитори

Изисквания:

 • Помощник-фармацевти.
 
Назад