Information about Internship Positions
 
Employer: Българска Телекомуникационна Компания АД
Town: Sofia, Varna, Plovdiv, Veliko Tarnovo
 
В подкрепа на бизнес стратегията на БТК, следвайки ритъма на бързо променящия се високотехнологичен бизнес, ние търсим богатството в разнообразието на таланти и идеи, за да постигнем бизнес целите чрез хората. Целенасочено насърчаваме непрекъснатото развитие на знания и умения. Прилагаме, развиваме и споделяме утвърдени, добри и съвременни практики, за да бъдем новатори в управлението на човешките ресурси в нашата компания и в телекомуникационния сектор.

Ние създаваме условия на работа в компанията, които се основават на принципите на обективност, справедливост, прозрачност на процесите и равнопоставеност. Прилагаме еднакви критерии при подбора, оценяването на индивидуалния и екипния принос и възнаграждаването на хората. Предлагаме равни възможности за професионално обучение и развитие.

Ние инвестираме в хората и ги подкрепяме! Вярваме, че мотивираният екип е ключовият фактор за успеха ни!

 
Back