Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Каменица АД
Град: София, Пловдив
 
СТАЖАНТСКИ МЕСТА 2005

Отдел Човешки ресурси
1. Стажант Администриране на персонала

 • Базиран в Пловдив;
 • Продължителност на стажа – 6 месеца;
 • Цел на стажа: запознаване с действащото трудово и осигурително законодателство и практическото му приложение в компанията, запознаване и изготвяне на необходимите справки и декларации за стаж и доход за различните институции;
 • Специалност – икономическа, предимство Икономика на труда; последна година или завършил/а;
 • Компютърна грамотност;
 • Качества – комуникативност, прецизност, организираност, дискретност.

Отдел Маркетинг
2. Стажант Проучване на пазара

 • Базиран в София;
 • Продължителност на стажа – 6 месеца;
 • Цел на стажа: запознаване и помощ в работата с информация за пазара от различни източници – автоматизирана система за продажби, специализирани изследвания на пазара; мониторинг на основни показатели за представянето;
 • Специалност – икономическа, предимство Социология, Статистика; последна година или завършил/а;
 • Компютърна грамотност;
 • Качества – прецизност, организираност.

Отдел Снабдяване
3. Стажант Администратор снабдяване

 • Базиран в Пловдив;
 • Продължителност на стажа – 6 месеца;
 • Цел на стажа: запознаване с организацията на процеса на снабдяване със суровини, материали и услуги и съдействие на отдел Снабдяване при събирането и анализирането на данни, касаещи доставките;
 • Специалност – икономическа или инженерна; последна година или завършил/а;
 • Владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност;
 • Качества - прецизна и точна работа с цифри и документи, организираност, комуникативност.
 •  
  Назад