Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: HVB Bank Biochim
Град: София, Варна, Пловдив, Велико Търново
 
Стажантски програми на HVB Bank Biochim

Всяка година в рамките на своите стажантски програми HVB Bank Biochim дава възможност на способни и мотивирани млади хора да задълбочат познанията си в специализирани програми за обучение и професионална подготовка.
За първи път през 2005 г. HVB Bank Biochim ще проведе съвместна стажантска програма с Хеброс Банк. Така ние ти предоставяме възможност да видиш и практическата страна на бизнеса. Можеш да го направиш с участие и обучение в една от двете стажантски програми през периода 25 май - 22 юли и 1 август - 30 септември.
Стажът започва с въвеждащ модул, в рамките на който ще се запознаеш със структурата на двете банки, тяхната организация и начин на работа. Можеш да избереш стаж в една от следните области:

 • Активни продажби и дистрибуция на банкови продукти и услуги
 • Директно обслужване на частни и корпоративни клиенти в клоновата мрежа на HVB Bank Biochim или Хеброс Банк в цялата страна.
 • Банкови карти и разплащания
 • Корпоративно банкиране
 • Управление на кредитния риск
 • Информационни технологии
 • Правно обслужване на банковия бизнес
 • Маркетинг, реклама и връзки с обществеността
 • Валутни и фондови пазари
 • Управление на човешките ресурси
 • Счетоводство и контролинг
 • Административни и координационни функции
Можеш да проведеш двумесечния си стаж в централата на HVB Bank Biochim в София или Хеброс Банк в София и Пловдив, както и в клоновете ни в цялата страна. Извън тези градове можеш да преминеш стаж в областите "Обслужване на клиенти" и "Корпоративно банкиране". След приключване на стажа най-успешните стажанти ще получат предложения за работа, варианти за удължаване на стажа или ще бъдат включени в активната ни база данни, като потенциални служители на HVB Bank Biochim и Хеброс Банк.

Кой може да се включи в стажантските програми?

В стажантските програми на HVB Bank Biochim и Хеброс Банк могат да участват всички, които са:

 • дипломанти или студенти в последен курс на обучение (бакалавърски и магистърски програми) по специалности, подходящи за банковия бизнес - икономически, юридически, в сферата на информационните технологии
 • с отлична компютърна грамотност и чуждоезикова подготовка (английски и/или немски език)
 • с познания и сериозен интерес в областта на банкирането

Как да влезеш в отбора?

Изпрати автобиография и мотивационно писмо на адрес:
HVB Bank Biochim
Отдел "Управление на човешките ресурси"
София 1026, ул. "Иван Вазов"1
E-mail: jobs@biochim.com, Sublect: Stajove 2005
Не забравяй да посочиш областта, където желаеш да проведеш своя стаж.
Крайните срокове за подаване на документи са:

 • за стаж в периода 25 май - 22 юли - краен срок 15 април
 • за стаж в периода 1 август - 30 септември - краен срок 24 юни
Потвърждение за започването си ще получиш две седмици преди началото на съответната стажантска програма.
 
Назад