Information about Internship Positions
 
Employer: Бонев Софт Одитинг ООД
Town: Sofia, Varna
 
На "КАРИЕРИ 2005 – Добра Кариера, Добър Живот", Форум за студентски стаж и кариера, очакваме да се срещнем с амбициозни млади хора, които търсят своята професионална реализация в областта на счетоводството и информационните технологии, както и в областта на системите за корпоративно управление.

Какво предлагаме:

  • Работа в динамична среда с непрекъснато развиващи се изисквания към усъвършенстване;

  • Квалификация и преквалификация на базата на огромното разнообразие на проблеми, които се решават всеки ден;

  • Непрекъснато обучение във връзка с развитието на АЖУР®-L5;

  • Непрекъснат контакт с водещи регистрирани одитори, които са съдружници в компанията и основни методолози на нашите продукти;

  • Възможност за бъдеща реализация на стажантите в компанията.

Търсим стажанти за следните дейности:

  • Консултации с клиенти – консултиране на потребителите на АЖУР®-L5 по всякакви въпроси, свързани с експлоатацията на системата;

  • Техническа подготовка на документацията на АЖУР®-L5 и едновременно с това тест на новите функции на системата.
 
Back