Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Болярка ВТ АД и Мелница Левски 2004 ООД
Град: Велико Търново
 
Великотърновската пивоварна “БОЛЯРКА ВТ” АД е създадена през 1892 година Днес вече е сред петте в света най-модерни компании с високо ефективни, модерни и съвременни технологии, съобразени с най-новите тенденции в световната наука и практика . Всички процеси са автоматизирани и с програмно управление.

Пивото с търговска марка “Болярка” се предлага в цялата страна и има 10 % дял в общите продажби на бира. Пиво “Болярка” е носител на 8 златни медала за особено високо качество от международната организация Mond selection – Белгия.

От 2001 година пивоварна “Болярка” има въведена система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001: 2000.

Висококвалифицираният екип от специалисти работи заедно с научни работници и технолози от Института по пивоварство “Вайнщефан” във Фрайзинг Германия, което осигурява постоянно високо качество на произвежданите продукти.

Болярка ВТ АД търси:
1. Технолог пивопроизводство

Задължения: Организация и контрол на технологичния процес при производството на пиво.
Изисквания:
- студенти последна година ВУЗ или завършено висше образование,
- специалност “Технология на микробиологията и ферментацията на пивото и безалкохолните напитки”,
- владеене на немски или английски език на много добро ниво,
- компютърни умения – MS Office,
- Организаторски способности и комуникативни умения.

2. Маркетолог
Задължения:
Разработване / разширяване на съществуваща дистрибуторска мрежа
Изисквания:
- Висше образование,
- Много добро владеене на английски език,
- Компютърни умения – MS Office,
- Комуникативност,
- Умения за работа в екип.

3. Финансист
Задължения:
Анализира, разработва и дава експертни предложения и решения за финансовото развитие на фирмата.
Изисквания:
- Висше образование, специалност Финанси и/или Счетоводство и контрол,
- Много добро владеене на английски език,
- Компютърни умения – MS Office, профилирани програми;
- Комуникативност,
- Умения за работа в екип.

 
Назад