Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Хлебозавод Варна 1 ООД и Мелница Варна ДВГ ООД
Град: Варна
 
1. Технолог мелничио производство за гр.Варна
Задължения:
Организация и контрол на технологичния процес при преработката на пшеница и производството на брашно.
Изисквания:
- Висше образование или последна година ВУЗ, специалност “Технология на зърнените, хлебните и фуражни продукти”,
- Английски език - работно ниво,
- Компютърни умения – MS Office, - Организаторски способности,
- Комуникативни умения.

2. Търговски представител за гр.Варна
Задължения:
Разработване / разширяване на съществуваща дистрибуторска мрежа
Изисквания:
- Висше икономическо образование, специалност “Мениджмънт и маркетинг”
- Много добро ниво владеене на английски език,
- Шофьорска книжка, категория В,
- Компютърни умения – MS Office, Internet,
- Комуникативност,
- Умения за работа в екип.

Мелница Варна ДВГ ООД
Мелницата е построена в гр.Варна през 1974 г.Местонахождението и е стратагическо – в житницата на България на място с възлови транспортни комуникации за доставка на суровини и реализация на готовата продукция. Оборудваненето на мелничния цех е е руско производство по лиценз на “Вюлер”. През 1995 е направено раздържавяване на предприятието и тя става собственост на Мел Инвест Холдинг. За годините от 1995 до 2000г включително са направени ивестиции по план за около 4 млн.лева. Построени са складове за зърно и материали в двора на мелницата.
Мелница Варна е утвърден производител на брашна с търговската марка “МЕЛКО” в североизточния регион на страната ,а така също и в съседна Румъния.Колективът на мелницата който наброява 75 души работи непрекъснато за усъвършенстването на производството и разширяването на пазара на готова продукция.

Производствената структура е следната:
- отдел “Производство”. В състава му влизат технолог и квалифицирани специалисти-валцари, ситари, работници обслужващи клетките за готова продукция и клетките за зърно. Производственият процес е непрекъснат затова се налага сменен режим на работа. Отделът се оглавявя от технолог със стаж в мелницата 20 години.
- отдел “ОТК” отговаря за “контрола на входа “- качеството на суровината както и за контрола на качеството на текущото производство.
Организацията на работата изисква ежегодно обучение на лаборанти технолози и др. длъжностни лица .
- отдел “Пакетаж”,
- отдел “Пласмент”,
- отдел “Изкупуване”.

Хлебозавод Варна 1 ООД
ХЛЕБОЗАВОД ВАРНА е предприятие с половинвековна традиция в производството на хляб и хлебни изделия. Понастоящем ХЛЕБОЗАВОД ВАРНА ООД е основен производител и доставчик на хляб и хлебни изделия за град Варна и региона.
Предприятието разполага с два производствени корпуса и 34 търговски обекта на територията на град Варна.
За осъществяване входящ контрол на суровините в предприятието е оборудвана и функционира лаборатория. Доставките до клиентите се извършват със специализиран транспорт – оборудвани с фургони за разнос на хранителни продукти лекотоварни и товарни автомобили.
Понастоящем в дружеството работят общо 77 работници и служители, в т.ч. 47 души със средно и средно специално образование и 13 души с висше образование.

 
Назад