Програма за провеждане в градовете

Четвъртък
16 Март 2006
НДК, Зала 6
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране на щандовете
09:00 - 09:30 Официално откриване
Светлозар Петров
Управител, JobTiger
Николай Василев
Министър на държавната администрация и административната реформа
Майкъл Фриц
Директор на мисията на USAID България
Янис Лазаридис
Изпълнителен директор, Нестле България АД
09:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на деня
Петък
17 Март 2006
НДК, Зала 6
09:00 Откриване на деня
09:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
27 Март 2006
Великотърновски университет
09:00 - 10:00 Настаняване и аранжиране
10:00 - 10:30 Официално откриване
Светлозар Петров
Управител, JobTiger
Проф. дфн Иван Харалампиев
Ректор, Великотърновски университет
Николай Василев
Министър на държавната администрация и административната реформа
Гергана Трифонова
Областен управител, Велико Търново
Дария Манева
Мениджър Корпортивни връзки, Нестле България АД
10:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
3 Април 2006
Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране
09:00 - 09:30 Официално откриване
09:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
10 Април 2006
Фестивален и конгресен център
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране
09:00 - 09:30 Официално откриване
09:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Четвъртък
20 Април 2006
Русенски университет
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране
09:00 - 09:30 Официално откриване
09:30 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума