Information about Internship Positions
 
Employer: КАОЛИН АД
Town: Sofia, Varna, Ruse
 

По повод на Форум Кариери 2006, желаем да осъществим контакти със студенти от:

І. Учебни заведения

1. Икономически университет Варна

2. Минногеоложки университет София

3. Русенски университет

4. Стопанска академия Свищов

5. Технически университет Варна

6. Университет „ Проф. Асен Златаров” Бургас

7. Висше транспортно училище – София

8. Технически университет – Варна

9. Технически университет – София

10. УНСС – София

11. ХТМУ - София

ІІ. Специалности

1. Автоматика, информационна и управляваща техника

2. Геология

3. Открито разработване на полезни изкопаеми

4. Минерални технологии

5. Обогатяване на полезни изкопаеми

6. Екология и опазване на околната среда

7. Икономика на транспорта

8. Маркшайдерство и Геодезия

9. Минна техника и технологии

10. Счетоводство и контрол

11. Технология на силикатите

12. Стопанска логистика

ІІІ. Курс – 4 и 5 курс за предпочитане

ІV. Населени места - с предпочитание от градовете и областите: Варна, Разград, Русе, Силистра, Хасково, Ямбол.
 
Back